>
<<
>>
<< >>

, : . ( ) .

, . () , , . , , , :

. (1) G , ; . , , , , 1 , , , 1 .

. , , ; , . . .

: ? . :

, , , , , , , . . , ( ) . 11 , ; , , .

( I VI, XXIV, II) , ; , .

, .

.

. . . . 10-12, .

, , . . , :

: , , , . , :

( , ).

, v: h . , , . , , ( , , , ).

1960 . , , , . v , . :

, . , v, , .

.

<< >>