> > ( ..)
<<
>>
<< >>

.

1. .

, . . :

, , .

[100], [110] [111], , (9.1), [2] :

, , (9.2) . , [11-14].

[1, 3, 4, 9]. , ,

, . . , ,

, , V , - , .

, . , - , . , .

, (9.1).

,

. .

(9.4), (9.3),

.

, [100],

[110],

[100] (9.6) (9.7)

[110] (9.6) (9.8)

, , . , XIV.

, . [2, 31, 32]

, , , .

(9.11), . . ( (9.11) , ,

, , , . ,

(9.11)

(9.13) , , , , .

. 71.

[5, 2933] , .

, . [3, 4, 9, 1618], . 71. , . 2 3. 2 4, 5 . , 6. 8 , . 4 7. 9 10, 3 12 . 2 4,

13 3. 15 14 . 15 , 16 17. 18 15 , 19 20. , 21, , 22 23. 21, 22 , . 21 45. 21, 22 , , .

, . - , . , .

, .

, , .

I .

, . , , . 13, 14. 8 16, 12. 8 16 . , 4, .

, . 17, 12 . 16 ,

.

, . , . , , . . , , . .

, , .

[15] , . , , . , [10, 1928].

<< >>