>
<<
>>
<< >>

7.

(. 25). , I, . R. I D, R

. 25.

D D , V I . , , z . , . , . . .

.

,

I , :

, . (7.1)

D I, D z (7.2). .

z (7.2), . .

,

I z. ) I . I I , (7.5) I , . . , .

z .

(7.1) :

,

, t , . ,

(7.8) ,

(7.9) , I , . . . k

(7.9) .

<< >>