>
<<
>>
<< >>

11.5. qj

, , (11.22). { (11.22)],

, , [. (5.4)]. , (. (5.5)].

. , , , (6.6), , . , . . 1020 , , , , . , ( ) . , . , ( , ) . , ( ) .

<< >>