>
<<
>>
<< >>

11.5.

. 11.2 , [11]. ( [12], ( ( [14].

25 pH 7. , . , .

. 11.2. . : 1 ; 2 ; 3 ; 4 5 ; 6 , 7 ; 8 .

: , ; ; , . .

pH 1 2.

,

<< >>