>
<<
>>
<< >>

15.2.

, , . , ,

, :

(15.1)

. , R- (. 15.1, )

RL- (. 15,1, )

.

(15.3) . .

. 15.1.

. 15.2.

, . . , , , .

(15.3)

, L, R (. 15.2). , , . , . , , , , , (. . 5.8, ). . .

R

,

(15.6) , .

(15.8) (15.6) ,

. 15.3. : ) (15.8); ) (15.10)

, , . 15.3, .

,

(15.10)

, . 15.3, , L (15.19), . 15.3, . .

<< >>