>
<<
>>
<< >>

122.

, 87 88. .

1. , . , , (. 88). , , (. 32), , ,

, ( ). , , , ( ) ( ).

2. , . F (. 307) (. 87)

, .

, ,

.

, . (46) ,

, , Oz, (46)-(47) , , .

, (. 87). (46),

, . , .

. 307

. 308

3. , . R (. 308), () , , . . (. 56)

.

, , , . N, N ( . 308, ).

(. 308, ) N, , k (. 27). (46), ,

.

, .

<< >>