>
<<
>>
<< >>

7.3.

7.3.1. .

, 7.1, 7.2, . .

, , . ( ) , . (. . 3.3.8), N (). , , , . .

, ( ) , .

, , . , , .

() , , . . 3.1.4, (. . ) - . . .

, . . 11 , . , . . , .

[16].

7.3.2. .

(6.14) (6.28) , .

, (7.83)

. . - - .

, (7.85)

, - .

, (7.84) (7.86), , (7.7), (7.9), (7.45 , ).

7.3.3. .

, . 7.3.2, (. 2.5).

. 2.5.2, , , .

(2.87), (. . 3.3.2), :

, .

(2.92) (2.95) . , (., , [6]).

7.3.4. .

(. 5.6), , : h h ( ). - (. . 7.2.6). . . 7.3.2 5.6 ,

X .

(7.86) (7.89) , , , , k , . . .

-

(7.89) (7.90) (7.86), k

(7.91)

(7.91) k .

, -.

- - [. (1.23 )], (7.93)

, (7.92) (7.94) (7.94) (46) 2.2, , , -. , (4) 2.2. , , , , :

. -.

(7.95) , (. 3.8)

(7.95)

(7.87)

.

(7.95)

(7.98)

, , , - .

, (7.95) R-, , - , , [29], (7.95)

7.3.5. .

. 7.3.4, () , . , . . (), , (. . 5.2.7).

. , (. . 4.2.9). , ,

. , - . , - [30].

<< >>