>
<<
>>
<< >>

.

, ( ) ,

, k I , k . , , . ,

.

<< >>