>
<<
>>
<< >>

( ) . , . . , , , ,

; , , pH . .

, . -, . , , - , 25 , , 0,4898 0,5102 . ,

. , , :

: . , ,

, . 4.1. , ,

, . ,

.

. 4.1. 298 .

, , , , (, , . . .

. (. ), :

; b . ,

4.1.

, , . 4.1. , . . , , .

, . , ; , . (.) (.).

. [16, 26].

<< >>