>
<<
>>
<< >>

6.2.

, () . , . 1.

- , , , , . , , .

( , ) . . , , .

:

( ), , . , : , .

k ( ) (6.2) :

, :

(6.4) (), . ( ), . .

(6.4) . , -, , (), , -, , , . , . . .

, , . . , , .

(6.4) , , . , .

i, , , k. , , .

, :

. X , , . , 5.

(. . ), . ( ). -

; , , , .

, , () , , . , . . , .

( ) X , () .

. , . , ,

. .

. : , . , :

, , , :

; , () . , () 1 , . .

. , , , . (), .

<< >>