>
<<
>>
<< >>

6.

,

i,

v ,

. 1.

, ,

v v , v v (. 1). , :

.

, (X, Y, Z) , , ,

(19) :

.

<< >>