> -
<<
>>
<< >>

4.3.2.1.

, , . [33, 287, 288]

, , (4.70), ; -, , , . [33, 287, 288], , , .

[33, 287,. 288] - . - ( ) . - , -

. ,

, [287], .

. 4.24. - 1 2 ; I - ): - ;

[287] , , , , ). - - [287], .

, - (. (4.81) . 4,24, .

[33, 287, 288], , : -; [33, 287, 288] . 4.24, ; - .

.

, - , . . (. 4.24, ) , : , , 2.2.2, . , , , , ( ). , . , , . 4.25. , , . ,

. 4.25. ;

. - (1 2) (. 4.24, ) ,

, -, , , (. . 4.24,). , : . . 4.24, -, . , - - - . , , . , , , (. . 4.24,), , . , , [199, 396], , , - ( - ). , , .

, , - . [287] , , - . ( , )

- : ,

( , , , (4.82)

(4.83)

( ), (4.84) [412414] . , - , (4.84) ,

(4.85) , . [3, 147, 153, 184, 233, 267] , . , , (, . .). , (4.85) , , (4.82)

. , , - , [287]. , , (.: . 4.24, 6) , . , - , - , , .

. 4.26. -

, - - . .

--. - , ( , , ). . , - k. . - , , -,

- [219]. . 4.26, , , . , , - , - , .

<< >>