>
<<
>>
<< >>

, . , :

, . pH

pH 412 0,2 pH. , , . , , , . , . .

. ; [14, 16].

<< >>