>
<<
>>
<< >>

7.2.4.

. 5, , - , . , , ( 90) . . -, , [. (7.2 19)], , . -, - , . .

[40]. , (7.1.28) (7.1.29) , (5.2 1); (. . 5.2),

- . ; SSFM (. . 2.4).

[40], , , . 7.2.3. , , , , . , , . [40]. , , . ; . - , . . , , .

5.5 . , , [44]. , .

, . (7.2 19),

(7.2.21),

(7 2.23) [40] . 1,55 , , (. . 5.4), .

. , 0 0 90. , . (7.1.28) (7.1.29). . 5.2, [42]

(7.1.28) (7.1.29) , . , 0, (7.2.24) (7.2.25)

[43]. , , . . 7.7

. 7.7. ( ) ( ) I ( ) ( ) [43].

. , . , .

, . , . , . . , , , , . , , .

<< >>