>
<<
>>
<< >>

8.2.

.

[94],

. 8.2.1. . , . , , . , .

(. 8.2.1). I ,

(8.2.1),

k .

,

(8.2.3) ,

:

1) . ;

.

[94, . 219]

. .

2) .

(8.2.3)

- .

3) , .

, , , . (2) (1).

<< >>