>
<<
>>
<< >>

13.3. Qj(z)

, 12 [. (12.16), (12.18)]. .

1. :

(13.15) 2 .

2. .

(13.16) .

<< >>