>
<<
>>
<< >>

6.2.

(. 6.1), - (. . , ), , :

.

(. [31], . 4 ), (. . , )

(. 6.2). :

. ,

, :

. 6.1. - .

. 6.2. [. (6.2.2)].

, ,

, - , (6.2.2)

, , :

, (6.2.6) , . , , , (6.2.7)

. (6.2.9) , , . , , , (6.2.9).

(6.2.9) , k.

KHC .

, , -. - (. . , ) (6.2.11)

- , , , . 5.6.

<< >>