>
<<
>>
<< >>

10.2.

, . () .

. . 10.1. , v, , , v .

. 10.1. .

,

, . 10.1, , : . , , . 10.2. , , -. , . 10.2, , .

v . . 10.2 , . Y . ,

. .

. . 10.2, , , , , . , , , .

. 10.2. .

, , : , , . .

, , , . 10.2. , . , ,

, (X, Y), . , (1)

, , (2) , . , .

<< >>