>
<<
>>
<< >>

5.6.

5.6.1.

, , . ,

, . , . , , . , , , . , , , . :

, ( , .) , , .

:

, , , , . , , , . (27)

.

, (28), . , ( .) , (28)

, b; b. .

5.6.2.

. , , , . ,

, , . , , , , ,

, , , . . , . (28),

, , , , . , . , , , .

, , . , . , . , (- , , , -. ( : , - v , .) , . , , ,

. , , , , , . , .

<< >>