>
<<
>>
<< >>

.

,

. 1.3

. 1.4

. XVI . , 1600 . :

) : () (), , ;

) .

(1785) (1.3) . . : (. 1.4) ,

( ) . , , .

(1.5) ( , ), , . ,

, , , . , .

. 1.5

, , : , , (. 1.5). . , , , , - , :

(1820), . , , (. 1.6). . . . , . . . , , , , -, , - (1820), (. 1.7):

,

, , , . (1821), . : , ,

. 1.6

. 1.7

, - , , , (1.9).

- . , , ( ). . , -- . , , (. 1.8) ( ).

(. 1.9)

. 1.8

. 1.9

(1.8) (1.9):

, :

, ( ) , ,

,

, , , . (1.5), (1.9) , .

- , , , , I , , . .

1.4. (. )

1.5. (. )

1.6. (. )

. 1.10

. 1.11

<< >>