>
<<
>>
<< >>

IV.

XVIII.

, .

, .

1.

, , k . :

(1.1)

, ,

, , , .

(1.1), (1.2) , , , v , (1.3).

:

(1.1) (1.3) . VII. , S (1.1), (1-2),

<< >>