>
<<
>>
<< >>

7.5.

, , . . ; ; k , , . , :

, (7.63) ,

. (7.62) (7.636),

, : , .

.

I. , ,

II. (7.64)

III. (7.64) , ,

IV. (7.64)

, III , III I . , 7 0 IV, IV 1.

(7.64) 1947 (I) - 1960 (IV) . I

.

(7.66) , . , . (7.65) (7.66)

, k, k - . . 1947 (I) - 1960 (IV) . . 7.3. , k , . , .

7.3. , , (7.67) I

(7.64) II.

(7.45).

, (7.66) , (7.66) (7.68) . II:

. 1947 (I) - 1960 (IV) ; . 7.4. , I . , . , . , II , .

7.4 , (7.69), II

(7.64) III , , (7.64) ,

III

(7.72) (7.71) .

, R

(7.73) ; . 7.5.

7.5 , (7.73), III

(7.64) IV . :

- -. :

(7.74) (7.75), ,

(7.76) . , . . 7.6 , .

7.6. , (7.76), IV

, , . , ,

, , , . , k , . , :

. k - 0,9 0,00089. . , -, . (7.77), 0,7, 0,0041; , 0,2, 0,0146.

(7.77) (7.78) (7.65), , , , , (7.77) (7.78). , (7.65) (7.77) (7.78) k . , . 7.7.

7.7. k, (7.77) (7.78) I

, . 7.7, , , k . , k. , . , 0,7, , 0,2. 0,704 0,581 . ,

<< >>