>
<<
>>
<< >>

.

, 1 .

. 5.3

, :

) , , . . ,

) , , .

. 0 1, , - , . , , 1/2.

, , . . . ,

k

, .

. 0 1, ( ).

, , . , , , , , , .

0 1, , I, (5 3). , , . . . .

0 1, 2 , , .

(. . 10).

<< >>