>
<<
>>
<< >>

7.

7.1.

. 2 (. . 2 1) , [7 1]. G, g, , 0 g, G, . ,

G , ,

1. () - , .

2. : , , ,

i.

3. ; ,

, I, j, , , . , . .

7.1. 2, , 000, 001, 010, 100, 110, 011, 101, 111 , , , , 001 . . , 000 , , , 100 , . .

, , ( ) ,

7.2. ,

, , , , , , 2 1/2, 1/4 4 . .

,

2,

( 000) 2 (7.1). (7.1) 7.1 . , (7.1), -.

- . , -, ,

, (7.1), , . . , . , 2 [7.1]. .

, , , () .

7.3.

(7 1) , , , (7.1)

2 (7 2), , 1,2, 1,3; 2,3 3 , 3, , (, ) 00000, 10010 01001 , .

, (5 3) , . , , , ,

. (7 3) , , (6 3), , . G , , ( ).

: k . , , ,

, (7.3), , , . 2 . (7.3). , ( ). , . , . ,

(7.4) -(7.6) . k :

(7.7) . , , , , , ( 04). , ( ), , . , : b, :

, )

. , . 7.1.

<< >>