>
<<
>>
<< >>

2.2.

. ,

, , , , ; , /; w () , /.

(2.2.1) , , , , , , .

, . ()

    (2.2.2)

. ,

    (2.2.3)

V, F. , ,

    (2.2.4)

, , , , . . ; , F ; , ( , ).

F, V, () , :

    (2.2.5)

(2.2.5) , V . , , V . (2.2.5) (2.2.4),

    (2.2.6)

    (2.2.7)

(2.1.2),

    (2.2.8)

(2.2.6)

(2.2.1) (2.2.3), :

, . . . , .

(2.2.10).

, w . , (2.2.10) , . , .

, , , :

    (2.2.11)

. , . (2.2.12) , . (2.2.12) , . , , ,

, .

, . (), :

    (2.2.14)

, :

    (2.2.15)

<< >>