>
<<
>>
<< >>

17.6.

, . , . . , ( )

    (17.6.1)

. . , . 17.9, . .

. . . . 10% :

    (17.6.2)

    (17.6.3)

. 17.9.

    (17.6.4)

;

, , -, .

. . . . , 10%:

    (17.6.5)

. (17.6.5) : .

. . , . . , . . , . . . . (. 17.10), , :

. 17.10. [12]: 1 ; 2 ; 3

1. . . . . . ., 1950, . 20, 9, . 1084.

2. ., . , , . . . - .-., . . , 1965, 1, . 94.

3. . . 2-. ., , 1967. . . . . . . , . . , . . .

4. . ., . ., . . . . ., , 1940.

5. . ., . ., . . v . . л, 1974, . 21, 6, . 1270.

6. . ., . ., . . ! .-. . . , 1974, . 10, . 137.

7. . ., . ., . . .. л, 1976 . 231, 2, . 309.

8. . . , . , 1947, 5.

9. . . . .., , 1956.

10. . . . .: . . , , 1976, . 701.

11. . . . - .-., . . , 1968, . 90, Jfc . 19.

12. . . . . ., , 1969.

<< >>