>
<<
>>
<< >>

26.11.

, , . , , , . .

. , .

, ,

    (26.11.1)

, ; ; V ; ; 0 ; ; ; ; .

(26.11.1),

. (26.11.2) :

    (26.11.3)

. , , . , , .

, , , :

    (26.11.4)

, , (26.11.4)

    (26.11.5)

, ,

    (26.11.6)

. . . .

. (26.11.6)

    (26.11.8)

, (26.11.8) :

. . . , 0, . (26.11.9)

    (26.11.10)

. . . . , , . , , , .

. (26.11.10), , :

    (26.11.11)

(26.11.10) (26.11.11) .

    (26.11.12)

. . . , ,

, , , , ( ):

    (26.11.14)

:

    (26.11.15)

    (26.11.16)

; , , ; , , , .

    (26.11.17)

    (26.11.18)

k , (26.7.14).

(26.11.9) , . . 26.24 . , , . . , , , .

. 26.24. (), () ()

, . , . .

    (26.11.19)

; . :

    (26.11.20)

, , , .

. . . . , . , , . . , .

, . . . , , ( ) , . (1 , 2 , 3 , 4 ), :

    (26.11.21)

. 26.25.

. 26.26.

; ; , , . (26.11.21) , . :

    (26.11.22)

, 7, .

, .

    (26.11.23)

, , . , . . . , , , , , .

(. . 26.24), - (), (. 26.25). , , , (. 26.26) . .

1. . ., . . . .-. ., 1964, 4, . 5.

1. . . . . . , 1970, 3, . 105.

16. . ., . . . . л, 1968, . 182, 3, . 522.

2. . . . .. , 1962.

3. . . . . . ., , 1950.

4. . ., . ., . . . , 1955, 2, . 3.

5. . ., . . . , 1956, 6, . 11.

6. . ., . . . , 1957, 2, . 5.

7. . . . , 1956.

8. . ., . . . ., , 1959.

9. . ., . . - . . . . . ., 1968, 6, . 57.

10. . . . , , 1958.

11. . . . . л, 1935, . 3, . 1-2, . 53.

12. . . . .: . ., - , 1960, . 118 ( ).

13. . ., . . . . , ͻ, 1949, 12, . 1832.

14. . . . .-. ., 1960, 8, . 96.

15. . . . . . , 1961 (- ).

16. . . . . . . . ., 1965, 5, . 58.

17. . ., . . - . . . . . , 1968, . 3, 13, . 33.

18. . .: . ., - , 1959, . 365. .: . . , . . , . . .

19. . . . ., , 1956.

20. . . . .: . ., - , 1959, . 423.

21. . . . .: . ., - , 1959, . 319.

22. . .. , 1952. .: . . ,

. . , . . , . . .

23. ( ). . ., , 1957.

24. . . . . ., , 1953.

25. . . . ., , 1964.

26. . . . . , ͻ, 1951, 3, . 389.

<< >>