> . . 1
<<
>>
<< >>

(), . . , . . . . . . , . . . . . ., , , , , . . . . . . . . . (. 1916) . . . (. 1924) . . . , . . . . . -, , . . . .

-, . . . , ., . , , . . ( - ) . -

. , . , . - , . : , , , , . . . . . , . , . - , , , - , .

. , , . , - . ., . . , , , . , .

, . . . . . . . , ; , .

. . . . . - - . , . , . . , - , - , 1 . . -. . , . .

- , , , . . - , ; -, , .

. - n . . - . , , , , -.

, - , . . - , , . , .

- . . . . - - . . - , , . - : - - . , . .

, - - , , . . - , - . . . , - . .

- , . , : . -

, - . , . -

. . . , . , , . . ( 1, 2, 3 , , -) , . . . . , - . , .

. . . . . . , ; , , , - . v? . . - . , . - , , . . -, . -

. .

- . . . , - , , - . -, . .

, . . - . - . , , . . - . - . . , . . . . .

- - , , , , -, , , . . -

. ,

, , . , - .

, -, . . ( , . .) , , . , .

, . , , . . . .

.: . . - . . . . л, 1958, . 51; .. - . , 1962, . 8; . . . , 1963, . 10: . . . л, 1966, . 171, Ke 1; . . . , 1967, . 19; . . . , 1967, . 2, . 6; . . . , 1968, . 4, . 6; . . n- . , 1969, . 6, . 3. . . .

<< >>