> . . 2
<<
>>
<< >>

- , , ,

, . . .

(1) ,

. , (2), , . . (1). (2)

, . . , ., (. ).

. , (3) , , 1 . 1 (3) , 2 .

: . . , .

. , (3) , ,

. : , , .

. . , , , . , .

. (3) - s, (1)

. (4) , ., . , , , - . . : , , , - 0 , , . . (. 1). , - -

. - : 1) - ; ).

, - (. 2).

1. .

2. - :

3. : ) (6); ) (7).

W , . : , , , - 0 ), (. 2, ). , JC v (. 2, , ). ( ) , - (13). , , . ( ) , , .

. . . , (3) X. X - . .

. . . . . . - ,

, . ,

v 0

(6) , - , , (. 3, ). (7) , , v , -

(. . ) , ).

. . , . , (5), , , . . - (5) . (. , ).

.: . 3. . ., 1963 [. . 926963]; . . , . 1-2. .- ., 1965-66 [. . 1, . 382392; . 2, . 357366]; . ., . . . ., 1972 [. . 756760]; , . 1-2. ., 1967 [. . 1, . 743-763; . 2, . 653674]. . . .

<< >>