:

,

  

, : . ./.-. , . . , . . .; . . . . .: , 1989. 215 .

, , , -

, , ,


:
I.


II.
,-

III.
,
: ,


IV.

,
,


V.


:


VI.

VII.

I.II.


V

III.

IV.
,
V.VI.

I.

,

II.
III.IV.
,


-
V.
,,