>
<<
>>
<< >>

6.4. - SINE-GORDON

, , , , . () . , . . , . ( ) , ( ) . () .

, , . , . ([40], [41]); . [60] [100].

. 6.2. , :

,

,

,

,

.

. 6.2. , .

,

, , . , (6.4.1) ,

. (6.4.3) .

, ,

(6.4.3) . . . 6.2 , , . .

;

, (6.4.3).

, , . . . , (6.4.5)

, , .

( ) , .

1. , . , .

(6.4.1) , , (6.4.9).

.

(6.4.1), ,

, ,

. . . 5.2 sine-Gordon. ,

(5.2.11), , (6.4.9).

, .

. 5.2, (6.4.16). , V, (6.4.10). , . 5.2, .

<< >>