>
<<
>>
<< >>

1. V :

2. - . , () W V .

3. - - U . ,

4. ( ) , , V.

5. - . , V.

6. - ,

7. ,

8. - ,

9. , b, , - . , ).

10. , b . ,

11. , . , .

12. , b

13. , 21 . ,

14. X ,

15. ,

16. , ,

17. - , , ?

<< >>