>
<<
>>
<< >>

2.

.

.

. Q .

, :

,

Q,

, ,

. , , .

, , . . .

-, , ,

. , , . .

. 1. ( ) Z . (2,2).

2. N . (2,2).

3. U , V. (2, 2, 1).

. (2,0), , .

. , , .

.

<< >>