>
<<
>>

<< >>

5.

.

- - .

. , , b V , :

b b.

. , V. , , b V.

5.1. , V.

. , , . ,

, .

-

(1), (2) .

, (3) , L (1), (2). .

<< >>