>
<<
>>
<< >>

.

G , ;

2.4. G .

. . . . , , , . , , b, G, , . , , . , .

. . V , V X. V. .

.

.

2.1. , . G

2.4.1 ,

2.2.

. g. , . . . : , ,

2.3. ,

. g. 2.1, , . .

2.4. .

. , , , .

G :

, , G. , ,

<< >>