>
<<
>>
<< >>

V.

1.

, , .

1. .

(. . IV.2.1), - .

, : , , , .

1. , . VX

.

(1.3) , . , , . , (1.3),

, (1.4) , , , VX .

, ( , , , .

[70, 67].

2. , . , , ,

.

, , (. (IV.2.4.6)).

. , -

. (. , (1.5), 1, (1.6).

<< >>